Tuyển dụng

EMC tuyển dụng tháng 10, vị trí KỸ SƯ CƠ KHÍ

EMC tuyển dụng tháng 10, vị trí KỸ SƯ CƠ KHÍ

EMC cần tuyển gấp Vị trí KỸ SƯ CƠ KHÍ, Công việc: Thiết kế các sản phẩm cơ khí liên quan đến vỏ hộp các loại (tủ điện, vỏ case máy tính, vỏ hộp nguồn máy tính…), lắp ghép các mô hình cơ khí, băng truyền trong nhà máy…
Công ty EMC tuyển dụng tháng 9/2020

Công ty EMC tuyển dụng tháng 9/2020

Công ty EMC cần tuyển CÔNG NHÂN KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ SƯ ĐIỆN TỬ, CÔNG NHÂN XÂY DỰNG