Đèn chớp vàng năng lượng mặt trời 10w, 20w - 1 bóng